[1]
Černecký, J. a Pivarčiová, E. 2013. Vizualizácia a analýza difúznych procesov na fázovom rozhraní minerál – voda. Chemické listy. 107, 4 (dub. 2013), 298–303.