[1]
Čanecká, L., Bujdoš, M., Hagarová, I. a Matúš, P. 2013. Štúdium sorpcie oxoaniónov As(V), Sb(V) a P(V) a ich vzájomných zmesí na syntetický goethit. Chemické listy. 107, 4 (dub. 2013), 304–307.