[1]
Kašparovská, K., Száková, J., Sysalová, J., Tlustoš, P. a Svoboda, P. 2013. In-vitro biologická dostupnost rizikových prvků z inhalovaného městského sedimentujícího prachu. Chemické listy. 107, 4 (dub. 2013), 313–317.