(1)
Slovák, V. Mezinárodní Rok Chemie 2011. Chem. Listy 2012, 106, 1-2.