(1)
Mužíková, J.; Neprašová, M.; Faschingbauer, H. Aglomerovaný monohydrát α-Laktosy a Bezvodá β-Laktosa V přímém lisování Tablet. Chem. Listy 2012, 106, 36-40.