(1)
Plzák, Z.; Milde, D. Názvosloví V Oblasti Metrologie a zabezpečování Kvality. Chem. Listy 2012, 106, 41-44.