(1)
Martínková, . K.; Jegorov, . A. TEVA Czech Industries – Nové příležitosti Pro Mladé Chemiky a Farmaceuty. Chem. Listy 2012, 106, 53-54.