(1)
Kuráň, P.; Nováková, J.; Janoš, P. Možnosti Stanovení uhlovodíků C10-C40 V Kompostech a Kalech Metodou Plynové Chromatografie S Plamenově-ionizačním Detektorem S klasickým Injektorem S děličem a Bez děliče Toku. Chem. Listy 2011, 105, 133-137.