(1)
Horovčák, P.; Terpák, J.; Lukáč, M. Vybrané Termochemické výpočty Chemickej Reakcie Formou Webovej služby. Chem. Listy 2016, 110, 874-884.