(1)
Srp, J.; Mareš, M. Kunitzovy Proteasové Inhibitory Z Rostlin: Strukturní a funkční Diverzita. Chem. Listy 2016, 110, 761-768.