(1)
Staš, M.; Chudoba, J. Petroleomika – Teoretické základy a možnosti využitia Pri analýze ropných Frakcií a biopalív. Chem. Listy 2017, 111, 628-636.