(1)
Koloros, P. Praktická Maturita Z Chemie Na gymnáziu. Chem. Listy 2017, 111, 689-691.