(1)
Kindl, M.; Kuzma, M.; Kačer, P. Molekulární modelování V Heterogenní katalýze. Chem. Listy 2016, 110, 691-697.