(1)
Pišlová, M.; Opltová, M.; Kolářová, K.; Vosmanská, V.; Švorčík, V. Vliv podmínek skladování Na Vybrané Vlastnosti Oxycelulosy. Chem. Listy 2016, 110, 698-702.