(1)
Páleníková, A.; Hrouzková, S. Súčasný Stav a Trendy Extrakcie rezíduí pesticídov Z nutraceutík. Chem. Listy 2016, 110, 630-640.