(1)
Holý, P. Úvodník - Nebraňme Se objevům Aneb náhoda přeje připraveným. Chem. Listy 2007, 101.