(1)
Novák, P. Úvodník - O konzervování a restaurování památek a studijním Programu Na Chemické škole. Chem. Listy 2007, 101.