(1)
Trčka, M.; Klimková, L.; Thomitzek, A.; Věžníková, H. Hodnocení Zplodin vzniklých při zahřívání a hoření transformátorového Oleje. Chem. Listy 2016, 110, 460-463.