(1)
Zichová, M.; Stratilová, E.; Rosenberg, M.; Omelková, J. Imobilizace celulolytických Enzymů Na nosiče Z polyethylentereftalátu a Polyakrylamidu. Chem. Listy 2015, 109, 946-949.