(1)
Trčka, M.; Klimková, L.; Filipi, B.; Věžníková, H. Vliv stárnutí transformátorového Oleje Na Jeho bezpečnostní Parametry. Chem. Listy 2015, 109, 957-959.