(1)
Svozil, D.; Bartůněk, P. Počítačový návrh léčiv – přeceňovaný či užitečný pomocník?. Chem. Listy 2017, 111, 709.