(1)
Skácel, F.; Maneva, K.; Tekáč, V. Ověření matematického Modelu Pro výpočet emisních Faktorů Oxidů dusíku. Chem. Listy 2017, 111, 809-816.