(1)
Kubal, M.; Renkerová, P.; Březina, M.; Chumchalová, J.; Bucharová, J.; Hendrych, J. Integrovaný Registr znečišťování životního prostředí Z Pohledu reálné vypovídací Schopnosti. Chem. Listy 2017, 111, 821-828.