(1)
Loučka, T.; Janoš, P. Vypovídací Schopnost Diagramů potenciál – PH a Speciace Iontů. Chem. Listy 2014, 108, 677-681.