(1)
Völker-Pop, L. M. Optické Metody V Reologii – Polarizované Zobrazení. Chem. Listy 2014, 108, 707-710.