(1)
Kročko, M.; Ducková, V.; Čanigová, M.; Bučko, O.; Tkáčová, J. Vplyv Probiotickej Kultúry Lactobacillus Casei a inulínu Na fyzikálno-Chemické a Senzorické Ukazovatele fermentovaného mäsového výrobku. Chem. Listy 2018, 112, 38-42.