(1)
Ganajová, M.; Sotáková, I. Ako napĺňať požiadavky Pre výučbu chémie V 21. Storočí. Chem. Listy 2018, 112, 43-51.