(1)
Obsah čísla a tiráž. Chem. Listy 2017, 111, 547-548.