(1)
Milička, J.; Kudlička, L. Geochémia pevných bituménov; Implikácie Pre koreláciu S Ropami. Chem. Listy 2018, 112, 354-358.