(1)
Veszelits Laktičová, K.; Vargová, M.; Pošiváková, T.; Hromada, R.; Švajlenka, J.; Cimboláková, I.; Bušová, M.; Toropilová, D.; Eckerová, R.; Takáčová, J. Vyhodnotenie dezinfekčnej účinnosti a aplikačných spôsobov U vybraných prípravkov V závode Na Spracovanie rýb. Chem. Listy 2018, 112, 378-383.