(1)
Novák, M. Chemické a Mikroskopické zkoumání Rukopisu královédvorského V Letech 1886–1889. Chem. Listy 2018, 112, 462-467.