(1)
Spurná, K.; Viktorová, J.; Ruml, T. Přehled malých nekódujících RNA. Chem. Listy 2018, 112, 811-818.