(1)
Siegel, J.; Nemogová, I.; Polívková, M.; Švorčík, V. Nanokompozitné materiály Typu Striebro-polymér V bioinženýrstve. Chem. Listy 2019, 113, 23-34.