(1)
Bílková, T.; Pacultová, K.; Obalová, L. Možnosti snížení Emisí NO přímým katalytickým Rozkladem. Chem. Listy 2019, 113, 42-47.