(1)
Varényi, S.; Chrenová, S.; Lukáč, M. Analýza antioxidačnej Aktivity polyfenolových zlúčenín lišajníkov a pečeňoviek metódou Chromatografie Na Tenkej Vrstve S Detekciou 2,2-Difenyl-1-Pikrylhydrazylom. Chem. Listy 2019, 113, 53-57.