(1)
Kodíček, M. Malá říjnová Enzymová Revoluce. Chem. Listy 2019, 113, 81.