(1)
Vecka, M.; Žák, A.; Staňková, B.; Fojtíková, Š.; Tomášová, P.; Kutová, S. Žlučové Kyseliny – Malé Molekuly velkých možností. Chem. Listy 2019, 113, 82-89.