(1)
Zelenka, J. Kyselina mléčná Jako signální Molekula a Její Preventivní a Terapeutický potenciál. Chem. Listy 2019, 113, 104-110.