(1)
Novák, M. Mendělejev, Periodický zákon a Periodická Tabulka. Chem. Listy 2019, 113, 191-197.