(1)
Civiš, S.; Knížek, A.; Civiš, P. Chemická Abiogeneze: Umělecké Pojetí přeměněné Do vědecké Reality. Chem. Listy 2019, 113, 223-232.