(1)
Branská, L.; Paták, M.; Pecinová, Z. Postoje malých a středních chemických Podniků K logistickým technologiím. Chem. Listy 2019, 113, 244-248.