(1)
Holý, P. V Mendělejevově Tabulce O políčko dál. Chem. Listy 2019, 113, 251-252.