(1)
Hanika, J. Nobelovy Ceny a Chemické inženýrství. Chem. Listy 2019, 113, 253-254.