(1)
Štěpánková, M.; Šelešovská, R.; Janíková-Bandžuchová, L.; Chýlková, J. Voltametrické Stanovení Insekticidu Imidaclopridu S využitím stříbrné Pevné amalgámové Elektrody. Chem. Listy 2015, 109, 527-534.