(1)
Holý, P. Femto krát Mega Se Rovná Nano. Chem. Listy 2015, 109, 405.