(1)
Cinková, K.; Švorc, Ľ. Elektrochemické Stanovenie amlodipínu Vo farmaceutických prípravkoch a V moči využitím bórom Dopovanej Diamantovej elektródy. Chem. Listy 2015, 109, 463-469.