(1)
Škarohlíd, R.; Martinec, M.; McGachy, L.; Rošková, Z. In Situ Chemická Oxidace S využitím peroxodisíranu Pro odstranění organických Kontaminantů Z horninového prostředí. Chem. Listy 2020, 114, 545-551.