(1)
Portychová, L.; Štochlová, K.; Hyšpler, R.; Nývltová, Z. Elektrochemické Stanovení toxického Indoxyl sulfátu V Biologické Matrici. Chem. Listy 2020, 114, 674-679.