(1)
Czigle, S.; Barkociová, M.; Sovány, T.; Regdon Jr., G.; Háznagy-Radnai, E.; Tóth, J. Analýza Prvkov V Plodoch Rodu Epiphyllum, Hylocereus a Opuntia (Cactaceae) Pomocou Energo-Disperznej röntgenovej fluorescenčnej mikroanalýzy [Elemental Analysis of Epiphyllum, Hylocereus and Opuntia (Cactaceae) Fruits by Energy-Dispersive μ-XRF]. Chem. Listy 2020, 114, 680-685.