(1)
Dvořáková Ruskayová, P.; Tocháčková, A.; Šilhan, M. Současný Stav a využití vodíkových Technologií. Chem. Listy 2021, 115, 32-37.